آیا می خواهید وبسایتی را به ما گزارش دهید؟

می توانید از طریق این فرم وبسایت های متخلف را به ما گزارش کنید. ما به طور جدی با وبسایتهایی که شرایط قوانین و خدمات ما را رعایت نمی کنند برخورد خواهیم کرد!

ارسال گزارش تخلف

  شانزده + دو =

  مهمترین پرسش و پاسخ شما

  قوانین و مقررات هاست رایگان چیست؟

  کلیه استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و مقررات ما بر اساس صفحه شرایط و ضوابط ما هستند هر گونه تخطی از قوانین منجر به بسته شدن حساب با توجه به نوع تخلف آن می شود.

  جه وبسایتهایی را می توانم گزارش دهم؟

  ما گزارش سو استفاده از حساب های هاست رایگان را جدی دنبال می کنیم مرجع تشخیص در تخلف حساب ها طبق قوانین خدمات می باشد!